Forbes – The Greek List 100+: Η δύναμη πυρός της ελληνικής οικονομίας

Την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά πιστοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2018, μια χρονιά κατά την οποία σταθεροποιήθηκε η πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε να δρομολογείται έναν χρόνο νωρίτερα. Η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατά τη διάρκεια του 2018 και, κυρίως, η προσδοκία μιας θετικής πολιτικής αλλαγής -κάτι που τελικά πιστοποιήθηκε στις αρχές του 2019- αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της χρονιάς κατά την οποία η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων πέτυχε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, χωρίς όμως σε ορισμένες περιπτώσεις να αποφευχθεί η πίεση στην κερδοφορία λόγω έκτακτων γεγονότων.

Η γενική εικόνα που άφησε πίσω του το 2018 ήταν αυτή της ενίσχυσης των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων στους περισσότερους επιχειρηµατικούς κλάδους. Χαρακτηριστικό ήταν ότι αρκετές επιχειρήσεις, πλείστες εκ των οποίων εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας, πέτυχαν ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, ενώ σηµαντικός ήταν και ο αριθµός των επιχειρήσεων που “γύρισαν” σε κέρδη.

Η άνοδος της κερδοφορίας, µε βάση τα στοιχεία, κατά κύριο λόγο προήλθε από τους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Περαιτέρω, όπως δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Deloitte, το 2018 αυξήθηκε ο αριθµός των επιχειρήσεων που υπερέβησαν το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κύκλου εργασιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 2017.

 

Forbes - The Greek List 100+: Η δύναμη πυρός της ελληνικής οικονομίας

Στυλοβάτης ο τουρισμός

Συνολικά το οικονοµικό κλίµα ήταν βελτιωµένο το 2018 σε σχέση µε το 2017, ενώ οι προσδοκίες των νοικοκυριών εµφανίστηκαν να έχουν βελτιωθεί. Μέσα στη χρονιά άρχισε να εδραιώνεται η αίσθηση πως οι επιπτώσεις της κρίσης σε µεγάλο βαθµό έχουν εξοµαλυνθεί και πως τα πραγµατικά διαθέσιµα εισοδήµατα θα αυξάνονται στο επόµενο διάστηµα έστω και σταδιακά, αίσθηση που εδραιώθηκε περαιτέρω µέσα στο 2019.

Ένας από τους στυλοβάτες, για άλλη µία χρονιά, των θετικών επιδόσεων που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις ήταν ο κλάδος του τουρισµού. O τουρισµός το 2018 συνέβαλε άµεσα στη δηµιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας µε 21,6 δισ. ευρώ, ενώ η άµεση συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2017. Το ρεκόρ των αφίξεων –33 εκατοµµύρια– που καταγράφηκε και η ραγδαία αύξηση των εσόδων αποτυπώθηκαν σε όλα τα επίπεδα, ενώ πολλαπλασιαστικά ήταν τα οφέλη για την οικονοµία και για τους επιµέρους κλάδους από τις σηµαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην ανάπτυξη και την ανακαίνιση ξενοδοχείων και καταλυµάτων ευρύτερα.

Περαιτέρω, το 2018 ο τραπεζικός κλάδος έπειτα από πολλές χρήσεις είχε αυξητική συνεισφορά στα κέρδη µετά από φόρους, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε στη χρονιά. Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε να ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα άρχισε να βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανέκτησε την πρόσβαση στις αγορές, µειώνοντας τη χρηµατοδότησή του από το Ευρωσύστηµα. Τη χρονιά αυτή άρχισε να γίνεται πιο φανερός ο µετασχηµατισµός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, ενώ εντάθηκε η προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να διαχειριστούν τόσο τις επιπτώσεις της πολυετούς κρίσης και το υψηλό απόθεµα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων όσο και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρηµατικών τους µοντέλων.

Περαιτέρω, σε πολύ υψηλά επίπεδα κινήθηκε ξανά και ο κλάδος των διυλιστηρίων, µε τις τιµές του πετρελαίου να εκτοξεύουν τον τζίρο των διυλιστηρίων σε µια από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών, παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του 2017, η σηµαντική πτώση των διεθνών τιµών αργού το δ’ τρίµηνο του 2018 και η συνακόλουθη µείωση αξίας αποθεµάτων, αλλά και οι αυξηµένες τιµές ρύπων CO2. Αντίστοιχα καλά κινήθηκε ο βιοµηχανικός κλάδος, που εµφάνισε αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών, ο εµπορικός τοµέας, µε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ στον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός τεχνικών εταιρειών) σηµειώθηκε µικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας στο σύνολο του έτος.

Ποιοι πρωταγωνίστησαν

Για άλλη µία χρονιά την πρώτη θέση της λίστας “Forbes – Τhe Greek list 100+” καταλαµβάνει ο Όµιλος Ελληνικών Πετρελαίων, ενώ και οι υπόλοιπες θέσεις παρέµειναν αµετάβλητες σε σχέση µε το 2017. Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώτοι της λίστας, ΕΛΠΕ και Motor Oil, πέτυχαν διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών τους το 2018 σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι υπόλοιποι της πεντάδας παρέµειναν στα ίδια επίπεδα ή και ελαφρώς χαµηλότερα.

Σαφέστατα, το 2018 για τον Όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ήταν µια εξαιρετική χρονιά, που συνοδεύτηκε από νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής, το ρεκόρ δεκαετίας στις πωλήσεις, αλλά και το ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών. Τα θετικά αποτελέσµατα βασίστηκαν σε µεγάλο βαθµό στις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις των διυλιστηρίων, που πέτυχαν υψηλή διαθεσιµότητα των µονάδων, ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών, αλλά και ιστορικό υψηλό της τελευταίας δεκαετίας σε όγκους πωλήσεων.

 

pin

 

Η ισχυρή κερδοφορία, παρά τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες, βασίστηκε στις θετικές επιδόσεις των διυλιστηρίων, που πέτυχαν υψηλή διαθεσιµότητα των µονάδων και ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών. Πέρα από την υψηλή κερδοφορία, το 2018 χαρακτηρίστηκε από την περαιτέρω βελτίωση του ισολογισµού του oµίλου, µε εξοµάλυνση παλιών οφειλών προς προµηθευτές και σηµαντική µείωση του κόστους χρηµατοδότησης.

Εκτός από τα θετικά αποτελέσµατα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία ο όµιλος εστίασε σε θέµατα ανταγωνιστικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραµµα ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν µέρος της στρατηγικής του οµίλου τα επόµενα χρόνια, όπως ψηφιακός µετασχηµατισµός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και µείωση των εκποµπών ρύπων, πρόγραµµα προµηθειών και ανάπτυξη σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Νέο ιστορικό υψηλό για τη ΜΟΗ

Αντίστοιχα, ο Όµιλος Μότορ Όιλ Ελλάς πέτυχε το 2018 αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ενδέκατη συνεχόµενη χρονιά, αξιοποιώντας τον εξαγωγικό του προσανατολισµό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2018 διαµορφώθηκε στο 82,51% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η παραγωγή του διυλιστηρίου του οµίλου ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των 13,3 εκατ. µετρικών τόνων, έναντι 13 εκατ. µετρικών τόνων τη χρήση 2017.

Σηµειώνεται ότι η στρατηγική της Μότορ Όιλ στη χρήση 2018 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθµού απασχόλησης του διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία-αεροπορία) και στη δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών. Σε επίπεδο οµίλου, η Μότορ Όιλ πέτυχε την επέκταση του χρονικού ορίζοντα ωρίµανσης του µεσοπρόθεσµου δανεισµού, η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε σταθερά µειωµένη επιβάρυνση χρεωστικών τόκων, και διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της µέσω  στοχευµένων εξαγορών.

Η αρχή του restart για τη ΔΕΗ

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΔΕΗ για το 2018 συνοδεύτηκαν από ζηµίες προ φόρων ύψους 848 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων σε Μελίτη και Μεγαλόπολη), έναντι κερδοφορίας 270 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσµα της µείωσης του µεριδίου αγοράς, της υψηλότερης δαπάνης για αγορές δικαιωµάτων CO2, της επιβάρυνσης από τις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ, προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης κ.ά.

Τα αρνητικά αυτά αποτελέσµατα αποτέλεσαν την απαρχή σηµαντικών µέτρων που ελήφθησαν προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα εκτεταµένο restart, κάτι που επικυρώθηκε µε την αλλαγή management έπειτα από τις εκλογές του Ιουλίου 2019. Ήδη έχουν ληφθεί µέτρα από τον κύριο µέτοχο της εταιρείας, το ελληνικό Δηµόσιο, για να οδηγήσουν τη ΔΕΗ σε σταθερό έδαφος και να αποκαταστήσουν σταδιακά την κερδοφορία. Ήδη τα επόµενα τρίµηνα καταγράφεται βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και επαναφορά των ταµειακών ροών, ενώ το νέο business plan που ανακοίνωσε η Επιχείρηση προβλέπει, µεταξύ άλλων, την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 420-470 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 150 εκατ. ευρώ το 2018.

 

pin

Ιστορική επέτειος για τον ΟΠΑΠ

Το 2018 σηµατοδότησε την 60ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΠΑΠ και σε αυτήν τη χρονιά ο Οργανισµός πέτυχε ρεκόρ τριµηνιαίων εσόδων GGR από το 2010 και EBITDA από το 2013, έτος έναρξης επιβολής εισφοράς επί του GGR. Με τα υψηλά ετών όσον αφορά τα έσοδα και την κερδοφορία του ΟΠΑΠ, το 2018 επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος στην υλοποίηση του “Οράµατος 2020” και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας. Ο Οργανισµός προχώρησε στην ανάπτυξη του δικτύου Play, συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισµός του δικτύου των πρακτορείων µε βάση το πρόγραµµα “Retail Excellence 2020” και η υλοποίηση του προγράµµατος τεχνολογικού µετασχηµατισµού της εταιρείας.

Σηµειώνεται πως τον Δεκέµβριο του 2018 ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 36,75% στην TCB Holdings Ltd έναντι συνολικού τιµήµατος 50 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε, τον  Ιανουάριο  2019, η συµφωνία του ΟΠΑΠ  για την απόκτηση του 51% των δραστηριοτήτων του Οµίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την GML Interactive Ltd, 100% θυγατρική εταιρεία της TCB, έναντι συνολικού τιµήµατος 94,86 εκατ. ευρώ, πλέον των καθαρών ταµειακών διαθεσίµων κατά την  ηµέρα κλεισίµατος. Με την ολοκλήρωση  της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα έχει αποκτήσει τον από κοινού έλεγχο των δραστηριοτήτων του Οµίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το ισχυρό brand του ομίλου ΟΤΕ

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο ΟΤΕ το 2018 στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις σε δίκτυα και στο ισχυρό brand. Ο Οργανισµός διατήρησε τα έσοδά του σταθερά και ενίσχυσε την κερδοφορία του, συνεχίζοντας παράλληλα το επενδυτικό του πρόγραµµα, ενώ ενισχύθηκαν και οι ταµειακές ροές. Στην Ελλάδα τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεων σε βασικούς τοµείς της λειτουργίας του Οµίλου, στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδροµητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδοµένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους.

Χάρη στις επενδύσεις, που έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ την περασµένη εξαετία, ο Όµιλος ΟΤΕ διαθέτει σήµερα το µεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. Βάσει του τετραετούς επενδυτικού πλάνου που υλοποιεί, ύψους 2 δισ. ευρώ, στόχος του Οµίλου ΟΤΕ είναι το FTTH να γίνει διαθέσιµο σε περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2020, φτάνοντας το 1 εκατοµµύριο έως το 2022. Το δίκτυο θα καλύπτει µε οπτική ίνα και εγκαταστάσεις µεγάλης κοινωνικής σηµασίας, όπως πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, κέντρα µεταφορών, βιοµηχανικά πάρκα και δηµόσια κτίρια.

 

πιν

 

Η αλλαγή σελίδας

Αν και το 2018 µπήκαν οι βάσεις για µια αλλαγή σελίδας, κάτι που συνέβη µέσα στο 2019, οι προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία και τις επιχειρήσεις παραµένουν. Όπως σηµειώνουν φορείς και παράγοντες της αγοράς, οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δηµιουργώντας µεγαλύτερες προοπτικές για το µέλλον. Όπως σηµειώνει ο ΣΕΒ, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιηθεί από όλους ότι η χώρα, για να επιστρέψει σε ανάπτυξη 4%, όσο δηλαδή ήταν την εποχή της εφήµερης ευηµερίας (2000-2007), τώρα που δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και εύκολος δανεισµός, χρειάζεται να αυξήσει την παραγωγικότητά της µέσω ιδιωτικών επενδύσεων.

pin

 

Η µεθοδολογία

– Με βάση τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, επελέγησαν είτε όµιλοι εταιρειών µε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες οµίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ και ενοποιούνται στον όµιλο έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συµπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε οµίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, για τους σκοπούς του παρόντος και για λόγους εντοπιότητας δηµοσιεύονται τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία και όχι τον όµιλο.

– Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στο χαµηλότερο). Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαµβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ. cla back, τέλη ταξινόµησης, συµµετοχή ελληνικού Δηµοσίου, ΦΠΑ, ΕΦΚ κτλ.). Αναφορικά µε τις τραπεζικές εταιρείες, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα µικτά έσοδα από τόκους και προµήθειες. Αντίστοιχα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα.

– Σηµειώνεται ότι η παρούσα λίστα ενδεχοµένως να µην περιλαµβάνει οµίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 3η Δεκεµβρίου 2019. Για όσους οµίλους ή και εταιρείες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις µε τέλος χρήσης 31/12/2018, έχουν χρησιµοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αυτών.

– Για λόγους πληρότητας της λίστας και ανάδειξης των µεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, έχουν προστεθεί ενδεικτικά και όµιλοι/εταιρείες µε στοιχεία του 2017.

– Η άντληση των οικονοµικών δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κτλ.) για την ανάλυση του κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κτλ. Ως εκ τούτου, το παρόν αποτελεί συλλογή ήδη δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.

– Στη λίστα εµπεριέχονται και εταιρείες για τις οποίες δεν υπάρχει δηµοσιευµένη η έκθεση ορκωτών λογιστών ή δεν έχει δηµοσιευθεί ο ισολογισµός τους στο ΓΕΜΗ ή στην ιστοσελίδα τους, αλλά έχουν παράσχει οι ίδιες τις οικονοµικές τους καταστάσεις στο µέσο επικοινωνίας/ιστοτόπου ενηµέρωσης Capital.gr, µε σκοπό να συµπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση του περιοδικού “Forbes”.

– Επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία δεν έχουν αναµορφωθεί µε τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές.

–  Οι αριθµοδείκτες έχουν προέλθει όπως υφίστανται στις βάσεις δεδοµένων και δεν έχουν υποστεί οικονοµοτεχνικό έλεγχο από την Deloitte. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών µπορεί να διαφέρει σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιεί η εκάστοτε εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική η τιµή τους.

– Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων. Σε τυχαίο και περιορισµένο δείγµα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονοµικών δεδοµένων (ήτοι κύκλος εργασιών και κέρδη προ φόρων) µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρηµα.

Disclaimer: Δεδοµένου ότι το παρόν δεν συνιστά συµβουλή οποιουδήποτε είδους, γνωµοδότηση, ή/και µελέτη, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια ή/και ως υπόδειξη για οποιαδήποτε ενέργεια. Ουδεµία ευθύνη φέρει η Deloitte για οποιοδήποτε λάθος/παράβλεψη κ.λπ. έχει εµφιλοχωρήσει στα οικονοµικά στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά τον ανωτέρω αναφερόµενο τρόπο, καθώς η συµβολή της συνίσταται αποκλειστικά στη συλλογή και παρουσίαση αυτών και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα ή/και ισχύ των εν λόγω στοιχείων. Επίσης, η Deloitte δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος επιλέξει να βασιστεί, να ενεργήσει ή/και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

The Greek List 100+

(Powered by Deloitte)

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 Κ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ % ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 Κ.Π.Φ. ΔΙΑΦΟΡΑ % Debt/Ebitda 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 9,769,155 € 7,994,690 € 22% 368,930 € 519,785 € -29% 6.2
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 9,491,501 € 7,843,482 € 21% 355,395 € 450,301 € -21% 3.4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 4,741,878 € 4,967,456 € -5% – 848,830 € 270,558 € -414% -99.3
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 4,390,861 € 4,422,902 € -1% 215,900 € 193,115 € 12% 2.7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 3,798,700 € 3,796,900 € 0% 331,700 € 170,400 € 95% 3.1
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 3,011,502 € 2,524,292 € 19% – 60,208 € – 109,796 € 118.9
ALPHA BANK Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,278,188 € 2,514,338 € -9% – 289,353 € 96,663 € -399%
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,204,390 € 1,368,209 € 61% 4,302 € 6,252 € -31% 11.6
EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. 2,186,000 € 2,164,000 € 1% 167,000 € 120,000 € 39%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,117,789 € 1,150,369 € 84% 75,849 € 50,674 € 50% 5.6
ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,986,336 € 2,100,319 € -5% 54,006 € 88,508 € -39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,874,000 € 2,200,000 € -15% – 264,000 € – 1,410,116 €
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,857,289 € 1,865,749 € 0% – 25,761 € 39,744 € 17.3
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,526,514 € 1,526,721 € 0% 163,325 € 181,347 € -10% 6.2
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,490,097 € 1,505,803 € -1% 82,562 € 63,226 € 31% 5.1
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,402,700 € 1,185,531 € 18% 60,815 € 153,450 € -60% 12.0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1,337,000 € 1,780,000 € -25% – 13,000 € – 385,000 €
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,190,626 € 1,172,126 € 2% 9,475 € 10,401 € -9% 16.3
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,187,440 € 1,127,625 € 5% 98,636 € 85,785 € 15% 3.8
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 996,164 € 879,581 € 13% 50,374 € – 73,903 € 17.2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 931,317 € 914,084 € 2% 16,051 € 135,324 € -88% 12.2
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ 897,900 € 871,500 € 3% 55,200 € 37,200 € 48%
INTRALOT Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 870,833 € 930,595 € -6% 40,230 € 12,940 € 211% 7.7
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 855,877 € 827,104 € 3% 1,339 € – 341 € 12.3
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 770,349 € 761,589 € 1% 14,033 € 25,798 € -46% 11.5
JUMBO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 753,300 € 681,430 € 11% 197,859 € 173,466 € 14% 1.3
REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 719,632 € 708,153 € 2% 1,415 € – 4,895 € 12.0
ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 582,505 € 673,077 € -13% – 10,188 € – 2,360 € 20.2
ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 514,660 € 493,428 € 4% 319 € 147 € 117% 21.5
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 512,982 € 501,687 € 2% – 47,480 € – 70,910 € 6.3
CHIPITA Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 510,158 € 460,987 € 11% 19,463 € 26,255 € -26% 7.3
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 497,680 € 436,449 € 14% 24,058 € 15,075 € 60% 5.4
COCA – COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.E. 480,700 € 456,900 € 5% 16,400 € 12,500 € 31% 4.3
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 478,715 € 433,526 € 10% 239,683 € 199,830 € 20% 1.7
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 475,302 € 335,985 € 41% 6,706 € – 4,344 € 13.1
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 470,697 € 397,129 € 19% 6,842 € 4,166 € 64% 15.7
AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 470,380 € 340,632 € 38% 55,193 € 41,393 € 33% 3.8
DIXONS SOUTH – EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. 456,879 € 407,878 € 12% 15,087 € 9,704 € 55%
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 449,970 € 482,772 € -7% 12,802 € 18,264 € -30% 5.7
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 448,486 € 434,059 € 3% 18,470 € 14,532 € 27% 5.5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 443,383 € 382,980 € 16% – 7,353 € – 5,280 € 19.0
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 442,855 € 414,299 € 7% – 16,947 € – 11,318 € 13.9
OLYMPIA GROUP A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 438,344 € 1,389,207 € -68% – 4,974 € 1,115,915 € 29.1
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 417,297 € 386,049 € 8% 11,799 € 30,375 € -61% 7.6
EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP Α.Ε. 408,571 € 457,364 € -11% 198,337 € 81,379 € 144%
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 389,066 € 269,365 € 44% 8,651 € – 4,039 € 14.3
*ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε. 382,160 € 400,950 € -5% – 217,133 € 8,091 €
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 363,267 € 323,251 € 12% – 20,192 € – 14,947 €
NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 363,254 € 351,886 € 3% 2,400 € 1,139 € 111% 0.0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 359,646 € 293,614 € 22% 1,683 € – 3,885 € 10.5
SHELL & MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 351,990 € 223,941 € 57% 13,003 € 10,090 € 29% 1.5
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 347,223 € 260,037 € 34% 9,203 € 4,328 € 113% 7.4
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. 346,937 € 324,457 € 7% 4,875 € 7,919 € -38% 11.2
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 343,996 € 299,682 € 15% 38,780 € 34,666 € 12% 2.7
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 339,629 € 336,026 € 1% 42,930 € 34,720 € 24% 2.6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 339,411 € 308,792 € 10% 28,478 € 27,907 € 2% 5.2
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 325,922 € 228,440 € 43% 9,315 € 5,721 € 63% 18.4
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 322,733 € 318,509 € 1% 10,005 € 13,834 € -28% 5.9
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 322,413 € 327,343 € -2% 80,272 € 66,473 € 21% 2.4
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 320,895 € 262,834 € 22% 33,884 € 251,284 € -87% 4.9
BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 318,003 € 244,453 € 30% 20,125 € 19,121 € 5% 0.8
NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 310,566 € 315,731 € -2% 10,960 € 8,883 € 23% 3.2
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 310,348 € 229,807 € 35% 2,622 € 2,187 € 20% 15.9
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 308,858 € 286,098 € 8% 6,100 € 7,288 € -16% 6.2
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 303,767 € 276,938 € 10% 1,567 € 1,722 € -9% 6.5
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 300,030 € 287,190 € 4% 2,059 € 2,128 € -3%
KOSMOCAR Α.Ε. 299,570 € 256,688 € 17% 1,431 € 663 € 116% 9.8
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. 292,251 € 280,246 € 4% 2,640 € 1,711 € 54% 21.0
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 290,182 € 301,712 € -4% 45,363 € 55,588 € -18% 2.9
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. 284,110 € 251,013 € 13% 1,857 € 1,364 € 36% 16.6
FORTHNET Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 281,595 € 294,037 € -4% – 34,243 € – 32,852 € 13.6
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 279,370 € 283,139 € -1% 38,805 € 37,221 € 4% 1.1
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. 276,199 € 293,415 € -6% 7,897 € 9,414 € -16% 4.9
ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 269,547 € 241,625 € 12% 14,024 € 6,480 € 116% 2.1
FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 267,562 € 270,017 € -1% – 10,428 € 908 € -13.1
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 257,469 € 226,176 € 14% 410 € – 25,038 € 14.9
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 254,447 € 236,310 € 8% 4,169 € 5,823 € -28% 19.6
*ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AKΙΝΗΤΩΝ A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 251,583 € 230,034 € 9% 1,129 € 762 € 48%
ΑΓΡ. ΠΤΗΝΟΤΡ. ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Η ΠΙΝΔΟΣ” 250,074 € 219,892 € 14% 3,010 € 3,617 € -17%
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 249,236 € – € 109,368 € – € 10.9802
*MOUZENIDIS TRAVEL Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 248,920 € 181,163 € 37% – 5,069 € – 14,595 €
ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. 231,716 € 219,292 € 6% 2,020 € 2,801 € -28% 17.1
FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α 231,485 € 128,920 € 80% 18,080 € 18,800 € -4% 11.1
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. 230,284 € 181,372 € 27% 15,037 € 10,775 € 40% 2.9
ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 226,981 € 228,791 € -1% 18,481 € 13,508 € 37% 4.6
TELEPERFORMANCE HELLAS Α.Ε. 223,679 € 165,121 € 35% 46,793 € 31,822 € 47% 1.0
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 217,388 € 205,972 € 6% 15,834 € – 1,765 € 6.0
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 216,875 € 222,979 € -3% 7,931 € 1,980 € 301% 3.1
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 213,533 € 180,205 € 18% 17,285 € 12,276 € 41% 2.3
ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. 209,367 € 222,826 € -6% – 187 € – 333 € 20.2
SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 209,329 € 212,731 € -2% 4,122 € 3,385 € 22% 8.4
AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. 208,310 € 168,942 € 23% 455 € 149 € 206% 24.1
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 207,679 € 209,428 € -1% 102,841 € 71,762 € 43% 1.1
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 206,826 € 197,963 € 4% 17,613 € 13,941 € 26% 2.2
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 206,308 € 190,651 € 8% 3,876 € 3,815 € 2% 6.8
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 198,083 € 212,663 € -7% 872 € – 8,143 € 7.2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 197,571 € 173,052 € 14% – 50,398 € – 6,608 € 88.7
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 197,272 € 206,683 € -5% – 14,654 € 23,312 € 87.5
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 195,745 € 162,460 € 20% 30,847 € 25,275 € 22% 6.5
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. 194,797 € 157,487 € 24% 142 € 365 € -61% 26.7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε) 194,566 € 190,821 € 2% 54,908 € 70,940 € -23% 0.4
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 193,627 € 168,437 € 15% 10,158 € 4,656 € 118% 4.9
*ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 192,216 € 195,002 € -1% 1,412 € 1,101 € 28%
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε. 191,763 € 133,646 € 43% – 39,512 € 37,133 € 0.0
MERCK SHARP & DOHME “MSD” Α.Φ.Β.Ε.Ε. 191,742 € 180,504 € 6% 8,093 € 5,430 € 49%
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 190,228 € 185,105 € 3% 12,266 € 14,792 € -17% 6.1
MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 186,632 € 187,330 € 0% – 16,758 € 2,908 € -4.3
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 186,201 € 168,190 € 11% – 4,146 € – 342 € 98.7
GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. 186,006 € 172,783 € 8% 421 € 406 € 4% 44.6
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. 185,801 € 128,121 € 45% 6,333 € – 1,586 € 13.2
FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β 184,133 € 104,419 € 76% – 12,406 € 1,628 € 16.5
ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ 182,863 € 172,557 € 6% 1,596 € 1,531 € 4% 19.8
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 182,749 € 169,267 € 8% 9,409 € 5,797 € 62% 11.5
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 182,606 € 100,483 € 82% 9,904 € 24,139 € -59% 5.4
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 181,315 € 178,848 € 1% 12,193 € 12,082 € 1% 6.3
ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 179,691 € 156,235 € 15% 8,384 € 3,640 € 130% 0.8
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 178,809 € 176,164 € 2% 15,468 € 15,931 € -3% 3.5
OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. 177,427 € 169,906 € 4% 27,175 € 19,144 € 42% 4.1
PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 177,242 € 172,074 € 3% – 1,605 € 101 € 43.7
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 175,625 € 175,732 € 0% 1,522 € 2,482 € -39% 13.7
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 174,195 € 170,645 € 2% – 3,055 € 2,833 € 21.0
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 173,289 € 168,930 € 3% 15,387 € 22,798 € -33%
METRAD Α.Ε. 172,480 € 74,853 € 130% 465 € 146 € 218% 15.8
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. 170,732 € 194,139 € -12% 10,902 € 35,342 € -69% 1.2
BAZAAR Α.Ε. 168,955 € 162,628 € 4% 3,421 € 3,312 € 3% 8.2
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) 168,235 € 164,749 € 2% – 12,656 € 8,716 € 22.9
WATT & VOLT Α.Ε. 164,035 € 105,372 € 56% 4,099 € 2,925 € 40%
ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 160,944 € 171,874 € -6% – 34,949 € – 8,580 € -13.8
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 160,507 € 151,759 € 6% 8,440 € 967 € 773%
CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 159,921 € 166,219 € -4% – 13,310 € 4,199 € -3.8
ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 158,106 € 151,153 € 5% 1,293 € 1,869 € -31% 18.1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 157,989 € 149,108 € 6% 12,201 € 10,617 € 15% 3.6
GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 157,801 € 152,027 € 4% 4,191 € 8,802 € -52% 0.0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. 154,866 € 140,527 € 10% 1,058 € 723 € 46% 11.9
H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. 154,509 € 154,463 € 0% 8,288 € 5,912 € 40% 1.4
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 152,838 € 152,278 € 0% 2,034 € – 2,485 € 11.9
L’OREAL HELLAS Α.Ε. 152,625 € 140,237 € 9% 23,741 € 20,832 € 14% 0.9
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 150,639 € 137,227 € 10% 1,973 € 3,101 € -36% 12.5
ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. 149,360 € 132,966 € 12% 7,573 € 6,404 € 18% 5.3
SANOFI AVENTIS Α.E.B.Ε. 148,817 € 166,408 € -11% 2,396 € 4,055 € -41% 25.5
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. 148,436 € 151,384 € -2% 7,934 € 7,668 € 3% 16.4
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 146,714 € 142,228 € 3% 15,158 € 10,431 € 45% 0.0
NETLINK ΣΥΣΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 145,639 € 133,878 € 9% 375 € 251 € 49% 3.5
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 143,504 € 133,763 € 7% 5,642 € 1,153 € 389% 6.5
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. 142,842 € 122,146 € 17% 902 € 1,221 € -26% 34.6
BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 139,565 € 127,796 € 9% 3,460 € 2,313 € 50% 19.3
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 139,108 € 153,477 € -9% – 708 € 4,049 € 23.6
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 138,198 € 293,444 € -53% – 36,760 € 17,268 € 14.0
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 136,688 € 123,513 € 11% – 3,865 € – 2,640 € 36.4
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 136,636 € 128,947 € 6% 8,168 € – 3,304 € 4.5
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 135,963 € 127,531 € 7% 17,283 € 21,149 € -18% 0.0
ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 135,475 € 159,603 € -15% 47 € – 3,451 € 388.8
ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. 135,373 € 157,466 € -14% 6,751 € 8,595 € -21% 6.4
ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 135,329 € 118,939 € 14% 14,163 € 9,687 € 46% 1.1
ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. 134,403 € 95,168 € 41% 3,430 € 1,438 € 139% 4.8
ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. 133,833 € 134,142 € 0% 9,307 € 6,667 € 40% 3.1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 132,931 € 111,531 € 19% 42,333 € 21,187 € 100% 2.8
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 132,710 € 126,923 € 5% 5,114 € 4,594 € 11% 5.6
GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. 132,070 € 123,536 € 7% 3,040 € 1,349 € 125% 16.2
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. 131,271 € 125,630 € 4% 5,827 € 6,868 € -15%
ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 131,013 € 100,065 € 31% – 6,270 € 1,958 € 12.7
LANDIS+ GYR A.E 130,142 € 118,568 € 10% 5,190 € 7,536 € -31%
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 128,679 € 113,649 € 13% 70,523 € 64,720 € 9% 1.1
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 128,492 € 196,417 € -35% 2,064 € 70 € 2862% 9.5
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 127,878 € 152,530 € -16% – 3,603 € 1,089 € -46.1
ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 127,800 € 143,404 € -11% 8,885 € 9,935 € -11% 7.1
SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 127,720 € 115,373 € 11% – 7,495 € – 10,401 €
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 127,389 € 124,022 € 3% 2,713 € 11,726 € -77% 0.0
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 126,784 € 134,652 € -6% 4,209 € 13,043 € -68% 7.8
ΕΝΕΤ SOLUTIONS – LOGICOM Α.Ε. 126,555 € 115,344 € 10% 2,187 € 4,467 € -51% 11.3
DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 125,842 € 124,278 € 1% 12,997 € 13,859 € -6% 5.9
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 124,969 € 118,788 € 5% 249 € 8,269 € -97% 10.0
METLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 124,546 € 127,403 € -2% 21,318 € 14,218 € 50% 0.0
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 124,518 € 121,677 € 2% 17,794 € 13,057 € 36% 0.0
ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Ε. 123,222 € 114,411 € 8% 403 € 329 € 22%
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 123,051 € 123,247 € 0% 143 € 5,916 € -98% 0.0
NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 122,457 € 120,566 € 2% – 8,576 € – 37,521 € 132.9
LEASEPLAN HELLAS A.E. 122,070 € 108,829 € 12% 20,069 € 18,397 € 9% 11.7
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ 121,610 € 108,460 € 12% 66,421 € 54,868 € 21% 0.8
FCA GREECE Α.Ε. 120,122 € 107,162 € 12% 8,765 € 4,794 € 83% 3.0
*ΜΗΤΣΗΣ CO. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 119,781 € 100,401 € 19% 6,167 € – 1,485 €
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 119,409 € 105,132 € 14% – 269 € – 1,016 € 12.8
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 117,792 € 108,115 € 9% – 15,423 € 67 € -138.5
ABB Α.Ε. 117,556 € 93,987 € 25% 5,269 € 3,251 € 62% 9.3
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 117,400 € 108,959 € 8% 14,600 € 11,474 € 27%
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 117,240 € 108,752 € 8% 12,947 € 14,278 € -9% 4.0
**VESTAS HELLAS WIND TECHNOLOGY S.A. 116,329 € 162,544 € -28% 906 € 1,456 € -38%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. 116,254 € 200,827 € -42% 115,404 € 197,111 € -41% 10.6
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 116,247 € 124,723 € -7% 5,837 € 3,186 € 83% 6.8
ADIDAS HELLAS Α.Ε. 115,835 € 103,464 € 12% 3,630 € 2,687 € 35%
ATTICA BANK 115,454 € 137,302 € -16% 4,748 € 1,134 € 319%
ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 114,670 € 127,066 € -10% 8,317 € 5,723 € 45% 3.4
ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 114,626 € 79,870 € 44% 10,728 € 7,442 € 44% 1.4
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 114,550 € 106,770 € 7% 2,772 € 47 € 5798% 18.7
ELBISCO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 114,440 € 109,304 € 5% – 2,744 € – 2,710 € 14.7
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 114,162 € 105,292 € 8% 35,707 € 31,813 € 12%
ΙΟΝ Α.Ε. 113,327 € 113,077 € 0% 12,731 € 7,861 € 62% 4.0
**MEETING POINT HELLAS Α.Ε. 113,261 € 90,220 € 26% 1,326 € 547 € 142%
CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. 113,002 € 90,784 € 24% 3,214 € 2,335 € 38% 11.1
MAMA PRODUCTS Α.Ε. 112,762 € 106,431 € 6% 22 € 29 € -23% 16.0
ELLINAIR Α.Ε. 112,452 € 89,352 € 26% – 10,714 € – 5,637 € -1.3
*ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 112,404 € 103,965 € 8% 14,287 € 6,507 € 120%
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 111,794 € 107,368 € 4% 3,364 € 2,720 € 24% 8.7
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 110,003 € 93,281 € 18% – 159 € 5,585 € 5.8
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 109,704 € 102,145 € 7% 2,598 € 1,039 € 150%
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 109,330 € 93,798 € 17% 12,000 € 10,012 € 20% 1.2
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 108,540 € 90,428 € 20% – 1,095 € 3,131 € 16.2
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 107,402 € 108,728 € -1% 56 € – 602 € 12.8
TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. 107,147 € 99,617 € 8% 6,916 € 5,152 € 34% 2.7
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 105,776 € 104,206 € 2% 2,676 € 2,768 € -3% 7.7
COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. 105,775 € 78,080 € 35% 6,175 € 5,582 € 11% 5.2
ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 105,168 € 89,775 € 17% – 9,398 € – 11,168 € 82.9
MELLON TECHNOLOGIES Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 104,568 € 113,742 € -8% 2,362 € 3,201 € -26%
ΛΕΦΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΓΚΛΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 104,311 € 102,780 € 1% 305 € – 202 € 7.1
HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕΤ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 103,998 € 120,314 € -14% – 8,968 € – 3,411 € 118.7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 103,917 € 176,777 € -41% – 35,624 € 4,617 € -12.4
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. 103,798 € 103,447 € 0% 6,884 € 3,092 € 123%
REGENCY ENTERTAINMENT 102,759 € 105,668 € -3% – 10,361 € – 13,521 € 11.8
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 101,021 € 97,870 € 3% 314 € 429 € -27% 39.5

Πηγή: capital.gr

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Add your listing
Search
On Key

Related Posts

Τράπεζα της Αγγλίας:Ο πληθωρισμός θα πλήξει τη Βρετανία σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα πλήξει τη Βρετανία σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας

Μενδώνη: «Τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής»

«Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής. Επομένως, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, κατοχής και νομής

Stay in the Know

Subscribe to Our Newsletter