Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο: Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες διευκολύνουν τους Έλληνες της Αγγλίας

Η Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει προχωρήσει στην εισαγωγή τριών σημαντικών και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών για να διευκολύνει τους Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας όταν απευθύνονται στο Προξενικό Γραφείο.

Οι τρεις αυτές υπηρεσίες είναι οι εξής:

  1. το σύστημα καθορισμού ραντεβού SuperSass
  2. την υπηρεσία myConsulLive για εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης και  
  3. τον ψηφιακό βοηθό Chatbot 

Με τις νέες αυτές υπηρεσίες, γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητος, την ασφαλέστερη και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 150.000 Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας. Οι πολίτες που απευθύνονται στο προξενικό γραφείο της Ελληνική πρεσβείας στο Λονδίνο, βρίσκουν πλέον ευκολότερα ραντεβού μέσα από την καινούργια πλατφόρμα SuperSass, αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία και την προσέλευση στο Προξενείο, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία myConsulLive για συγκεκριμένες υπηρεσίες, και παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους μέσα από τις υπηρεσίες του ψηφιακού βοηθού Chatbot, αλλά και από την επικαιροποιημένη ιστοσελίδα της Ελληνικής πρεσβείας www.mfa.gr/uk η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά. Ειδικότερα:

Πλατφόρμα Ραντεβού (SuperSass)

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή η διεθνώς χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ραντεβού (SuperSass). Η νέα πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα διασταύρωσης, από τους χρήστες, του αριθμού των ραντεβού που διατίθενται σε ημερήσια βάση, σε κάθε προξενική εργασία, αλλά και την περίοδο για την οποία υπάρχει διαθεσιμότητα. Για λόγους διαφάνειας η Πρεσβεία με ανακοινώσεις της, έχει προσδιορίσει ότι κάθε Παρασκευή στις 12.00 το μεσημέρι διατίθενται νέα ραντεβού μιας εβδομάδος σε βάθος τριμήνου.

ΜyConsulLive

– Σε λειτουργία βρίσκεται το myConsulLive για την εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης των Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους χωρίς φυσική παρουσία, μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Οι παρεχόμενες με βιντεοκλήση υπηρεσίες από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου είναι οι εξής:

  • Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού
  • Αντίγραφο ή Απόσπασμα Πράξης
  • Δήλωση Δικαιούχου Σύνταξης

Ψηφιακός Βοηθός (Chatbot) 

– Λειτουργεί η υπηρεσία Ψηφιακού Βοηθού. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή, για δημόσια αρχή, σε διεθνές επίπεδο, υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (chatbot), η οποία διασυνδέεται με όλες τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες πληροφοριών – εξυπηρέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών – αιτημάτων που υποβάλλονται στις προξενικές αρχές και καθοδήγηση ως προς τους τρόπους διεκπεραίωσής τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Παρά τα μέτρα προστασίας που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε, το Προξενικό Γραφείο λειτουργεί μεταξύ 09.00 και 17.00 εξυπηρετώντας, καθημερινά, κατ’ ελάχιστον 75 ραντεβού και έκτακτα περιστατικά με την ημερήσια προσέλευση στο Προξενείο να ξεπερνά τα 100 άτομα. Εν προκειμένω σημειώνεται, ότι παρά την ισχύ των περιοριστικών μέτρων έχουν διατεθεί για το επόμενο τρίμηνο περίπου 3.451 ραντεβού (2.156 για έκδοση διαβατηρίων, 363 για στρατολογικές, 444 για δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, 194 Σύνταξη Πληρεξουσίων κ.ο.κ) Παράλληλα, εξυπηρετούνται όλες οι έκτακτες περιπτώσεις υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης του χαρακτήρα του επείγοντος.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Add your listing
Let’s connect, let’s evolve. Join our newsletter!
Search
On Key

Related Posts

Stay in the Know

Subscribe to Our Newsletter