Εκπαίδευση στην Αγγλία και την Ελλάδα: Τι στέκεται εμπόδιο στην πρόοδο των μαθητών

Edutailors:  Στην Edutailors αναλύουμε τα θέματα και προτείνουμε λύσεις. Πιστεύουμε ότι κάθε σπουδαστής θα πρέπει να λάβει σπουδαία εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μειώνει την ανισότητα. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να συμμετάσχουν, καθώς τα συνδικάτα και τα συμφέροντα είναι πολύ ισχυρά και κάθε σοβαρή μεταρρυθμιστική  προσπάθεια θα έχει πολιτικό κόστος και θα «παγώσει».

Η Edutailors προσπαθεί να κάνει την εκπαίδευση πιο δημοκρατική και να πετύχει αυτό που οι πολιτικοί υποσχέθηκαν αλλά απέτυχαν να υλοποιήσουν: να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης αυξάνοντας παράλληλα τον σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς και τον αντίστοιχο μισθό.

Ακολουθούν κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά και τα ελληνικά σχολεία και προτάσεις επίλυσης.

Η τοποθεσία έχει σημασία

Ηνωμένο Βασίλειο

Στην πραγματικότητα, η τοποθεσία έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι στην αγορά ακινήτων και στις επιχειρήσεις εστίασης. Εκεί όπου μεγαλώνεις έχει μεγάλη επίδραση στην ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνεις. Σε κάποιες γειτονιές βρίσκονται εξαιρετικά σχολεία. Η τιμή της αγοράς ακινήτων είναι πολύ υψηλότερη εκεί. Σε μια πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ρωτήθηκαν 6.000 άτομα αν αισθάνονται ότι ο τόπος που μεγάλωσαν είχε επηρεάσει τις ευκαιρίες που είχαν στη διάθεσή τους κατά την ενηλικίωση. Οι άνθρωποι που ανατράφηκαν στο Newcastle και στο Liverpool είχαν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες από εκείνους της Οξφόρδης να ισχυριστούν ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν δεν ήταν αρκετή, για να τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.

Ελλάδα

Τα ιδιωτικά σχολεία είναι δαπανηρά και πολύ λίγοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Η Ελλάδα, με 7% εγγραφές σε ιδιωτικά σχολεία, έχει το χαμηλότερο ποσοστό εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17%). Τα δημόσια σχολεία δεν προσφέρουν διαφάνεια και δεν λογοδοτούν. Οι εκπαιδευτικοί αντιτίθενται στην αξιολόγηση και την κριτική, είτε από τους διευθυντές των σχολείων είτε τους σπουδαστές  και τους γονείς τους.

Υποχρηματοδοτούμενα σχολεία

Ηνωμένο Βασίλειο

Από το 2015, έχει  μειωθεί η χρηματοδότηση στο 91% των δημόσιων σχολείων. Αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερες τάξεις, μείωση βοηθητικού προσωπικού και λιγότερες δραστηριότητες μετά το σχολείο. Σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο του BBC, το 2019 μόνο το 24% των μαθητών με το πιο χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο πήρε  καλούς βαθμούς στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά. Το ποσοστό έφτανε το 50%  στους τους πιο εύπορους μαθητές.

Ελλάδα

Από το 2010 τα ελληνικά σχολεία έχουν λάβει λιγότερα κονδύλια από αυτά που λάμβαναν τα χρόνια πριν από την κρίση. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, το θέμα δεν είναι η χρηματοδότηση αυτή καθαυτή, αλλά η κατανομή του κεφαλαίου.

Οι χώρες που προτιμούν να δαπανούν στους μισθούς των εκπαιδευτικών έναντι των σχολικών υποδομών και της τεχνολογίας τείνουν να αποδίδουν λιγότερο από τις άλλες χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς καθηγητών μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών συρρικνώνεται. Η Ελλάδα έχει μια  από τις καλύτερες αναλογίες καθηγητών – μαθητών. Από το 2000, μια δεκαετία πριν ξεσπάσει η κρίση, τα αποτελέσματα του PISA του ΟΟΣΑ ήταν απογοητευτικά, η καλύτερη απόδειξη ότι η άθλια κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης αλλά ένας από τους κύριους παράγοντες.

Έλλειψη εξατομικευμένης υποστήριξης

Ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν μένει πίσω είναι η εξατομικευμένη μάθηση. Τα παιδιά δεν είναι πάντα σωστά στη συμπεριφορά τους και εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Αυτό γίνεται τόσο στο σχολείο όσο και στο φροντιστήριο. Οι μαθητές διστάζουν να κάνουν ερωτήσεις μπροστά στους συμμαθητές τους.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μια μελέτη του Ιδρύματος Endowment Education έδειξε ότι η διδασκαλία επιτάχυνε την πρόοδο των μαθητών κατά 5 μήνες σε ένα σχολικό έτος. Ένα δείγμα επιχειρήσεων ψηφιακής διδασκαλίας έδειξε ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν παρόμοιες υπηρεσίες προχωρούν δύο φορές πιο γρήγορα από τους συνομηλίκους τους. Σε μια βρετανική εταιρεία  ψηφιακής διδασκαλίας, οι μαθητές βελτιώνουν τις επιδόσεις μιας ολόκληρης χρονιάς σε 12 μαθήματα.

Σύμφωνα με την Sutton Trust, το 27% των εφήβων στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται στο 41% ​​στο Λονδίνο, όπου οι τιμές για ιδιαίτερα μαθήματα φτάνουν £ 30-40 / ώρα.

Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το 77% των μαθητών γυμνασίου κάνει ιδιαίτερα και φροντιστήρια νούμερο που αγγίζει το 99% στην τρίτη λυκείου.  Η Ελλάδα δαπανά το ως και το 2% του ΑΕΠ στην παραπαιδεία. Οι Έλληνες είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι πολίτες με το δημόσιο σύστημα παιδείας. Μόνο 1 στους 2 το εγκρίνει.

Έλλειψη τεχνολογικών υποδομών

Ελλάδα

Μόνο 1 στους 4 μαθητές έχει πρόσβαση σε υπολογιστή στο σχολείο. Η αναλογία είναι 3 στους 4 στα άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.

Το πλεονέκτημα της Edutailors

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Μόνο οι πραγματικά κερδοφόρες προτάσεις είναι καλές και βιώσιμες.

Πιο χαμηλό κόστος

Με την Edutailors ,επειδή κανείς δεν χρειάζεται να μετακινηθεί για να πάει από το ένα μάθημα στο άλλο, το κόστος μειώνεται, καθιστώντας το μάθημα εφικτό σε έναν αριθμό οικογενειών. Οι οικογένειες δεν υποχρεώνονται να επιλέξουν μεταξύ μεγάλης κινητικότητας   για τα παιδιά τους και οικονομικής σταθερότητας.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κερδίσουν περισσότερα συμπληρώνοντας τα κενά τους. Μπορούν ακόμη να εργάζονται από μόνοι τους. θα μπορούσαν να δουλεύουν σε σχολείο και φροντιστήρια. Μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά τους δουλεύοντας κοντά μας. Είναι ελεύθερο και επικερδές.

Περισσότερη κοινωνικοποίηση και λιγότερος εκφοβισμός

Με την εξοικονόμηση χρόνου από τη μετάβαση σε ιδιαίτερα ή φροντιστήρια, οι μαθητές μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο για τους φίλους που επιλέγουν, τους πραγματικούς φίλους τους που τους εκτιμούν για το ποιοι πραγματικά είναι.

pastedGraphic.png

Περισσότερη τεχνολογία

Οι ζωντανές συνεδρίες διδασκαλίας είναι συναρπαστικές. Δεν πρόκειται για ένα παθητικό μάθημα βίντεο, όπως των: Khan Academy, Coursera, Udemy και Udacity. Ο μαθητής δεν αποσπάται από το Facebook, το WhatsApp και την πληθώρα άλλων εφαρμογών  . Οι βιντεοσκοπημένες συνεδρίες επιτρέπουν:

  • Καλύτερη κατανόηση (playback)
  • Διαφάνεια
  • Παρακολούθηση του μαθήματος από τον γονέα 
  • Βελτίωση του εκπαιδευτικού

Περισσότερη πρόσβαση και επιλογές

Μαθητές και γονείς μπορούν να επιλέξουν τους εκπαιδευτικούς με τα δικά τους κριτήρια. Δεν υπάρχουν γεωγραφικά εμπόδια. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζουν κάπου και να διδάσκουν σε όλο τον κόσμο ακόμη και σε μαθητές στη διασπορά. Οι γονείς μπορούν να έχουν περισσότερες επιλογές από ό, τι προσφέρει η γειτονιά τους!

Δεν απεργούμε ποτέ! Μαθητές και καθηγητές δεν χρειάζεται να χάσουν ένα μάθημα όταν απεργεί ο υπόγειος. Δεν χρειάζεται να χάσουν ένα μάθημα όταν είναι άρρωστοι ή ταξιδεύουν. Είμαστε ζωντανοί , σε απευθείας σύνδεση 24 ώρες καθημερινά, είτε από το laptop είτε από τον υπολογιστή ενός ξενοδοχείου. Προσαρμοζόμαστε στη ζωή σας!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Add your listing
Search
On Key

Related Posts

Τράπεζα της Αγγλίας:Ο πληθωρισμός θα πλήξει τη Βρετανία σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα πλήξει τη Βρετανία σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας

Μενδώνη: «Τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής»

«Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής. Επομένως, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, κατοχής και νομής

Stay in the Know

Subscribe to Our Newsletter