Description

Η Ευγενία Σαφρίδη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και ιδρύτρια της PONS Mediation. Η σημαντική πείρα και τεχνογνωσία της με πάνω από 23 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, όπου ειδικεύτηκε σε νομικά θέματα, NPLs και κόκκινα  δάνεια, πλειστηριασμούς, υποθήκες κλπ, την βοηθούν να κατανοήσει γρήγορα και με ευκολία νομικά και οικονομικά θέματα και να ωθήσει τα μέρη στην εξεύρεση λύσεων.  Την περιγράφουν ως επαγγελματία με διεισδυτικό βλέμμα, που έχει κατανόηση χωρίς να είναι επικριτική, ως πρόσωπο εμπιστοσύνης που είναι σε θέση να χειριστεί τις διαφορές με ήρεμο και επιτυχημένο τρόπο. Η Ευγενία είναι υπέρμαχος της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και εξειδικεύεται στη διασυνοριακή και την τραπεζική διαμεσολάβηση. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από την ADR ODR International και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και μέλος του Civil Mediation Council, του σώματος διαμεσολαβητών αστικού-εμπορικού δικαίου της Αγγλίας, και διαμεσολαβεί σε όλες τις διαφορές με πείρα και επιδεξιότητα. Έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική και διαμεσολαβεί με μεγάλη άνεση στα Αγγλικά και/ή Γερμανικά.

 

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική και εκούσια διαδικασία που προωθεί την ανοικτή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των συγκρουόμενων μερών. Οι εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές χρησιμοποιούν θετικές και εποικοδομητικές μεθόδους με σκοπό να βοηθήσουν τα μέρη να διερευνήσουν οποιεσδήποτε επιλογές και λύσεις. Ο Διαμεσολαβητής δεν καθορίζει ποιος έχει δίκιο ή άδικο και δεν λαμβάνει αποφάσεις.  Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης εξαρτάται από τα μέρη και την προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να επιλυθεί η διαφορά τους.

 

Πώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση;

Οι περισσότερες διαφορές προκύπτουν και συνεχίζουν να υφίστανται λόγω της κακής ή ελλιπούς επικοινωνίας. Όταν δύο ή περισσότερα μέρη  βρίσκονται σε αντιδικία, ο Διαμεσολαβητής καθορίζει τους βασικούς κανόνες ώστε η διαδικασία να είναι παραγωγική και να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού.

 

Τα μέρη παρουσιάζουν τις θέσεις τους

Κάθε μέρος έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει ανοιχτά τη θέση του. Αυτό μπορεί να δώσει και στα δύο μέρη μια νέα προοπτική και να βοηθήσει τις προσπάθειες εύρεσης μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης.

 

Αναγνώριση των βασικών ζητημάτων

Ο Διαμεσολαβητής θα βοηθήσει τα μέρη να προσδιορίσουν τα κύρια ζητήματα που προκαλούν τη διαφορά και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ώστε τα ίδια τα μέρη να ανακαλύψουν και να προτείνουν επιλογές επίλυσης.

 

Συμφωνία και εκτελεστότητα

Εάν η διαμεσολάβηση είναι επιτυχής και εφόσον όλα τα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία ο Διαμεσολαβητής θα συντάξει και θα παρουσιάσει το πρακτικό διαμεσολάβησης. Κατόπιν, οι νομικοί σύμβουλοι των μερών θα συντάξουν  τους όρους της οριστικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Με αυτόν τον τρόπο η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφεύγεται ή τερματίζεται.

 

​Γιατί διαμεσολάβηση;

Γιατί είναι μια διαδικασία ανοικτής επικοινωνίας, η οποία οδηγεί σε μόνιμα αποτελέσματα και στην οποία ο καθένας, με σεβασμό προς τον άλλον, αισθάνεται ότι η γνώμη του ακούγεται και ότι έχει στα χέρια του την υπόθεση. Η Διαμεσολάβηση παρέχει τo κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα μέρη να έχουν την ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση και  βοηθά τα μέρη να σκέφτονται δημιουργικά και να αποκτήσουν κατανόηση. Οι απόψεις τους γίνονται κατανοητές και μαθαίνουν να συνεργάζονται για να διερευνήσουν τις επιλογές που έχουν προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά τους.

Οι άνθρωποι επιλέγουν συχνά τη διαμεσολάβηση για τη συνολική αποτελεσματικότητά της. Δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία και κοστίζει λιγότερα χρήματα από άλλες εναλλακτικές. Η διαμεσολάβηση προσφέρει στους ανθρώπους ικανοποίηση επειδή οι ίδιοι βρίσκουν τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους, σε έναν ουδέτερο χώρο, όπου μπορούν να επικοινωνούν με έναν υγιή και με σεβασμό τρόπο, που διευκολύνεται από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες διαμεσολαβητές.

 

Εξουσία διάθεσης: η διαμεσολάβηση δίνει την εξουσία στα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν τα ίδια τη λύση που τα εξυπηρετεί. Οι διαμεσολαβητές παρέχουν τα εργαλεία και την καθοδήγηση, αλλά τα μέρη είναι αυτά που χρησιμοποιούν αυτόν τον παραγωγικό τρόπο επικοινωνίας για να βρούν τις λύσεις που εξυπηρετούν το κάθε ένα.

Οικονομικά προσιτή: οι μακροχρόνιες συγκρούσεις σε οποιαδήποτε μορφή είναι δαπανηρές. Η διαμεσολάβηση είναι μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για την επίλυση όποιων προβλημάτων.

Σύντομη: το δικαστικό σύστημα, το οποίο είναι συνήθως υπερφορτωμένο, καθυστερεί την επίλυση της διαφοράς. Η διαμεσολάβηση διαρκεί μόλις μία ή δύο ημέρες.

​Επίλυση προβλημάτων: η διαμεσολάβηση παρέχει μόνιμα αποτελέσματα. Τα μέρη συνεργάζονται ώστε να βρεθεί λύση κι έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί η άποψή τους. Η τελική συμφωνία που επιτυγχάνεται καλύπτει τις ανάγκες αμφότερων των μερών.

Εμπιστευτική: η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική διαδικασία  που λαμβάνει χώρα σε έναν ιδιωτικό χώρο και σε εμπιστευτικό περιβάλλον. Οι διαμεσολαβητές δεν κοινοποιούν ούτε αποκαλύπτουν ο,τιδήποτε σε τρίτα μέρη και δεν μεταφέρουν πληροφορίες από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση.

Αμερόληπτη: ένας διαμεσολαβητής είναι ένα αμερόληπτο πρόσωπο του οποίου ο ρόλος είναι να καθοδηγήσει τα αντίδικα μέρη προς μία εποικοδομητική επικοινωνία, με σκοπό αυτά να επιλύσουν και να διευθετήσουν τη διαφορά τους.

 

Σας βοηθάμε να γεφυρώσετε το χάσμα

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών προκειμένου να αποφύγετε το άγχος που θα σας προξενήσει μια αντιδικία και την ταλαιπωρία του δικαστικού συστήματος. Η διαμεσολάβηση επίσης βοηθά τους ανθρώπους να βρούν λειτουργικές λύσεις γρήγορα και οικονομικά. Μέσα από μια εμπιστευτική διαδικασία σας βοηθάμε να επιτύχετε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία με τα άλλα μέρη.

Οι τομείς, στους οποίους η PONS Mediation πραγματοποιεί Διαμεσολαβήσεις είναι οι διαφορές Αστικού Δικαίου, οι διαφορές Εμπορικού δικαίου, Εργατικού, Τραπεζικού και Ιατρικού δικαίου, Δικαίου Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι Τραπεζικές, Διασυνοριακές, Μισθωτικές διαφορές κ.α..

Ειδικότερα:
Γενικές Αστικές ή Εμπορικές Διαμεσολαβήσεις: Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις που βασίζονται σε συμβάσεις/συμβόλαια/συμφωνητικά. Επίσης εδώ περιλαμβάνονται διαμεσολαβήσεις για εμπορικές, ασφαλιστικές, οικονομικές, κτηματικές, κληρονομικές, επαγγελματικής αμέλειας, κατασκευαστικές, μισθωτικές, εργασιακές, οικογενειακές, χρηματικές διαφορές καθώς και για διαφορές προθεσμιών παράδοσης, ελαττωματικών προϊόντων, αθέτησης πληρωμής, αγοραπωλησίας ή χρήσης ακίνητης περιουσίας κ.α.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Εξειδικευόμαστε στην τραπεζική διαμεσολάβηση καθώς έχουμε σημαντική πείρα στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στο πεδίο των καθυστερημένων και «κόκκινων» δανείων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και υπερβολικών ή μη συμφωνημένων χρεώσεων, καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις, πλαστογραφιών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών αλλά και οποιασδήποτε διαφωνίας με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διασυνοριακή και διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση: χειριζόμαστε κάθε είδος διασυνοριακών διαμεσολαβήσεων καθώς επίσης και διαμεσολαβήσεων με αλλοδαπούς απευθείας στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.

 

***************************************************************************

 

Eugenia Safridi is an accredited civil commercial mediator and the founder of PONS MEDIATION.
Her substantial expertise of more than 23 years in the banking sector, where she specialised in legal matters, NPLs and distressed loans and assets, repossessions, mortgages etc, helps her quickly grasp legal and financial issues with ease and engage the parties in looking for solutions.  She has a sharp eye and people describe her as professional, empathetic and non-judgemental,  a person to trust and able to facilitate disputes in a smooth and successful way.
Eugenia is a huge advocate of mediation and ADR especially in the cross-cultural and the banking arena. She is an ADR-ODR International and Greek Ministry of Justice accredited mediator, a member of the Civil Mediation Council and mediates disputes with expertise and skill. She is a native Greek speaker and can readily mediate in English, Greek and/or German.

 

What is Mediation?
Mediation is a confidential and voluntary process that fosters open and straightforward communication between conflicting parties. Trained mediators facilitate methods that build on the positive to help parties explore options and solutions. The mediator does not determine who is right or wrong and does not make decisions; the outcome of mediation is reliant on the parties combining their efforts to resolve the dispute at hand.

 

How Does Mediation Work?

Most disputes arise and continue because of poor or severed communication. Since the two parties are in a conflict, the mediator establishes ground rules to keep the process productive in a safe and confidential setting.

 

Parties present respective positions

Each party has the opportunity to openly present their respective position. This can give both parties a new perspective to help work toward a mutually beneficial solution.

 

Identification of the core issues

The mediator will help the parties identify the main issues causing the dispute and then use that information to present options for resolution.

 

Agreement and finality

If the mediation is successful, the mediator will draft and present a mediated settlement agreement after both parties have reached consensus on its terms. Parties are welcome to engage an attorney to finalize the mediated agreement to a settled agreement. Litigation is then avoided or terminated.

 

Why Mediation?

Open and respectful communication in which everyone feels heard and involved leads to lasting results. Mediation provides a forum and an atmosphere in which parties have to think creatively and gain understanding, become understood, and work together to explore options for resolution.

People often choose mediation for its overall efficiency. It can take less time and less money than alternatives. Mediation leaves people satisfied because they create their own resolutions in a neutral space where they can communicate in a healthy and respectful way facilitated by professionals who want to see their outcomes last.

 

Empowerment: Mediation gives the power to the parties in conflict to find a solution. Mediators provide tools and guidance, but parties ultimately use productive communication to find solutions that work for everyone.

Affordable: Lasting conflicts in any form are costly. Mediation is a cost-effective option to resolve serious problems.

Time: The court system is typically overburdened which slows down the process of resolution. Mediation can take as little as one or two days.

Resolution: Mediation gives people lasting results. Parties work toward solutions together so everyone has a chance to be heard. The end agreement better suits both parties’ needs.

Confidentiality: Mediation is a confidential service that takes place in a private setting. Mediators do not disclose outcomes to third parties.

Unbiased: A mediator is an unbiased person whose role is to guide conflicting parties toward productive communication with the goal of resolution and settlement.

 

We help you bridge the gap
As an alternative to living with the stress of conflict or the anxiety of the formal legal system, mediation can help people in conflict find workable solutions quickly and affordably. Using a confidential process, our team of accredited mediators can help you reach a mutually satisfying agreement with the other parties.

 

PONS Mediation conducts civil, commercial, workplace, banking, medical, copyright mediations as well as mediations in many more fields of disputes.

 

We can assist you in the following types of dispute:

General Civil- Commercial: including all contractually based claims . We also conduct mediations concerning commercial, insurance, financial, land, inheritance, professional negligence, construction, landlord and tenant, workplace, family, copyright and medical disputes as well as disputes about accidents, delivery times, faulty products, refusal of payment, buy/sell or use of properties etc.

Banking: We specialize in Banking Mediation, as we have substantial experience in the banking sector and banking expertise, and more specifically in the field of delayed loans and NPLs, including also restructurings and extra charges imposed by the banks, credit and debit cards, contract terms etc.

Intercultural and Cross border mediation: We handle any cross border mediations, as well as mediations with non-Greek speaking parties directly in English and German.

Contact Information
Open
Open 24h today
 • Monday

  Open 24h

 • Tuesday

  Open 24h

 • Wednesday

  Open 24h

 • Thursday

  Open 24h

 • Friday

  Open 24h

 • Saturday

  Open 24h

 • Sunday

  Closed

 • July 4, 2022 7:39 am local time

Contact Business
 • Rafail Mavrogordatos
  April 24, 2020 at 11:19 pm

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΨΩ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΩ ΑΛΛΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΜΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΑΦΡΑΣΤΗ Η Κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΟΛΑ.

 • riamavropoulou
  September 27, 2020 at 9:49 pm

  Πολύ καλή επαγγελματίας .Ζήτησα επίσημη μετάφραση 4 σελίδων και μου την είχε έτοιμη την ίδια μέρα .Λογικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση .

Add a review

Stay in the Know

Subscribe to Our Newsletter