Description

Μισελίνα Λεμησίου | Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια & Leadership Coach

Η Μισελίνα Λεμησίου είναι Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια και Leadership Coach. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of Nottingham (PgDip). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών της σπουδών στην Ψυχολογία της Υγείας (MSc) από το University College London (UCL) και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (MSc) από το Strathclyde University της Γλασκώβης. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην Τριπλή Πιστοποίηση Coaching (CCU/ AMA/ MDI).  Είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης και Επιστημονική σύμβουλος στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ).

Ακολουθεί την Προσωποκεντρική Προσέγγιση (Θετική Ψυχολογία), επικεντρώνοντας την διαδικασία στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, σε όλα όσα μπορεί να κατακτήσει και να διευρύνει, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.  Η πρόθεση αυτής της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι να προσφέρει τις απαραίτητες και κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται την ελευθερία  και την ασφάλεια να εκφράζεται και να ανακαλύπτει την τάση πραγμάτωσής του, κάθε φορά.

Όπως o άνθρωπος γίνεται αντιληπτός σαν ένας πλήρης λειτουργικά οργανισμός, έτσι και ένα σύνολο ατόμων γίνεται αντιληπτό σαν ένας ζωντανός οργανισμός.  Η Μισελίνα πιστεύει ακράδαντα σε ένα μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις θα αποτελούν προτεραιότητα ενισχύοντας την εγγύτητα, την εμπιστοσύνη, την συμμετοχή, την υπευθυνότητα, την συγκεντρωτική δύναμη της ομάδας, την αλληλοϋποστήριξη και την ενσυναισθητική κατανόηση. Οι ποιότητες αυτές οδηγούν και στο τελικό αποτέλεσμα της υψηλής απόδοσης ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του συστήματος στο σύνολό του.

Από το 2014 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα Προσωποκεντρικό Μοντέλο Coaching με εστίαση αποκλειστικά στην ανάπτυξη Συναισθηματικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, ως μέθοδο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (HR).

Η αποστολή αυτού του Προσωποκεντρικού Μοντέλου Coaching είναι η παροχή των κατάλληλων και απαραίτητων συνθηκών για προσωπική ανάπτυξη, υπολογίζοντας την συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού πληθυσμού εντός ενός συστήματος, και όχι μόνο των C-level μελών, που είναι η συνήθης πρακτική έως σήμερα. Το μοντέλο αυτό έχει βραβευθεί στα HR AWARDS της Ελλάδας με Honorable Distinction (2015) και με Silver Award (2016) για την κατηγορία Learning and Development στο τομέα Effective use of Coaching-Mentoring, ως μία πρωτοποριακή μέθοδος, ενώ έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό International Coaching Psychology Review (Autumn 2018, Vol13) του British Psychological Society (BPS), και έχει περαιτέρω συμπεριληφθεί ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες επιστημονικά μεθοδολογίες της εικοσαετίας παγκοσμίως, αναφορικά με την ψυχολογία στο executive coaching (Integrated Literature Review by Pr. Steven Palmer and Yi-Ling Lai).

*****************************************************

Miselina Lemisiou | Psychologist – Psychotherapist & Leadership Coach

Miselina studied in National and Kapodestrian University of Athens, and in Nottingham University (Pg.Dip Psychology). She holds a MSc in Health Psychology from University College London (UCL) and a MSc in Person-Centered Counselling and Psychotherapy from Strathclyde University. She has, also, been triple-certified in Coaching for High Performance (MDI, CCU, AMA). She is a founding member of the Panhellenic Association of Person-Centred & Experiential Professionals and Scientific Associate at the Association of Social Responsibility for Children and Youth (SKEP).

She applies the Person-Centered Approach (Positive Psychology), focusing the process towards the individual’s self-development, and in everything he/she can conquer and broaden, under his/her own unique characteristics.  The intention of this psychotherapeutic process is to provide the necessary and sufficient conditions, where the individual would feel free and safe to express and discover his/her actualizing tendency, each moment.

Similarly, as the individual is seen as a fully functioning person, Miselina visualizes a set of people as a breathing organism, and she strongly believes in a modern working environment where human relationships are the highest priority, preserving closeness, trust, engagement, accountability, collective-team power on leadership, support and compassion. These qualities are believed and scientifically proven to be the leading ones towards the final result of high performance on a qualitative working environment, and consequently the development of the system on its whole.

Since 2014, she developed and applied a Person-Centered Coaching Model focusing exclusively on the expansion of Emotional and Social Intelligence Competencies, as a development method in the field of Human Resources.

The Person-Centered Coaching Model’s mission is to offer the necessary and sufficient conditions for personal growth, including the largest possible part of the organization, not only the C-level employees, which is the common practice until today.

Her work has been nominated at the HR Awards Greece with Honorable Distinction (2015) and with Silver Award (2016) for the category Learning & Development in the sector Effective Use of Coaching, as an innovative and best-practice method. Her work has been published at the International Coaching Psychology Review (2018) of the British Psychological Society, and has been further included among the most accurate scientific methods regarding psychology in executive coaching, over the past two decades internationally (Integrated Literature Review by Pr. Steven Palmer and Yi-Ling Lai).

Closed
Open hours today: 10:00 am - 7:00 pm
 • Monday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Tuesday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Wednesday

  10:45 am - 7:00 pm

 • Thursday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Friday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • July 23, 2021 11:55 pm local time

Contact business

  Follow us
  mood_bad
 • Comments are closed.