Description

ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens)

To ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) είναι ένας χώρος έκφρασης και μοιράσματος αυθεντικών συναισθηματικών εμπειριών.

Αποτελείται από το εκπαιδευτικό σκέλος που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχαναλυτική πρακτική σε ειδικούς ψυχικής υγείας και από το θεραπευτικό σκέλος που παρέχει θεραπεία σε όσους την έχουν ανάγκη. Το Ινστιτούτο μας έχει μακρόχρονή εμπειρία στις διαδικτυακές θεραπείες και προάγει τη ψυχοθεραπεία στη μητρική γλώσσα επειδή ακριβώς οι πρώιμες εμπειρίες με τη μάνα όπου δομείται η συναισθηματική επικοινωνία πάντα πραγματώνονται στη μητρική γλώσσα. Βασικός άξονας της προσέγγισης μας είναι η Σύγχρονη Ψυχανάλυση, η επικέντρωση δηλαδή στη Σχεσιακή διάσταση των μοτίβων αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους άλλους. Κάθε συμπτωματολογία θεωρούμε ότι προκύπτει από εμπλοκή σε κάποιο σχεσιακό μοτίβο και με γνώμονα τη θεραπευτική σχέση εξετάζουμε την αποκατάσταση του εκάστοτε προβλήματος και την ωρίμανση των αντίστοιχων διαδικασιών.

Σημαντικές Πληροφορίες
Όλοι οι συνεργάτες του κέντρου είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου και είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι ψυχοθεραπευτές με διαφορετική εξειδίκευση προκειμένου να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η καταλληλότερη για αυτόν θεραπεία. Ως πυρήνα της θεραπευτικής μας προσέγγισης θέτουμε την Σχεσιακή Ανάλυση που αποτελεί σύγχρονη μορφή της ψυχαναλυτικής πρακτικής ενώ κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε και στοιχεία από άλλα θεραπευτικά μοντέλα. Όλη η λειτουργία του κέντρου διέπεται από σεβασμό στην πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού και τις ανάγκες του και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και στη διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου.

Στο κέντρο μας παρέχεται η δυνατότητα για παροχή βοήθειας μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας ευρέως διαδεδομένα προγράμματα ασφαλούς χρήσης. Η παραπάνω υπηρεσία κερδίζει ολοένα και παραπάνω έδαφος στο εξωτερικό και συναντάται με την ονομασία "διαδικτυακή ψυχοθεραπεία, τηλεματική θεραπεία, θεραπεία online" κλπ. Φυσικά και στην εν λόγω διάστασή της η θεραπεία διέπεται από το απόρρητο και τους υπόλοιπους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Το κέντρο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους διεθνείς κανόνες της ISHMO (International Society for Mental Health Online).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 210 9849078 | +30 694 4749834

***************************************

ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens)

ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) is a place intended for the expression and sharing of authentic sentimental experiences.

It consists of an educational arm, which offers educational services in the Contemporary Psychoanalytic practice to mental health specialists and a therapeutical arm, which offers treatment to anyone who needs it. The Institute has long experience in online therapy and promotes psychotherapy in native tongue, as the early experiences with the mother, when sentimental communication is built, is always realized in the mother tongue. The basic pillar of our approach is Contemporary Psychoanalysis, which focuses on the relational dimension of the patterns of interaction of the individual with others. We believe that any symptoms derive from involvement in some relational pattern and, driven by the therapeutic relation, we examine the remediation of any problem and the maturation of the corresponding processes.

Important Info

All the collaborators of the Institute are licensed psychologists and are trained and certified psychotherapists with distinct specializations in order to address the needs of patients with the most suitable treatment. At the core of our therapeutic approach lies Relational Analysis, which constitutes the contemporary form of the psychoanalytic practice, while, depending on the case, we apply other procedures from other therapeutic models. All the operations of the Institute are governed by profound respect to the complexity of the human psychology and its needs, while we place particular emphasis on the application of the rules of conduct and the protection of privacy.

Our Centre offers the option for help via the internet, by using well established programmes of safe use. This practice is becoming increasingly popular abroad under the name “online psychotherapy”, “telematic treatment”, “online therapy” and others. This form of treatment is, of course, also governed by the protection of privacy and the remaining rules of conduct involved in the profession of the psychologist. Our Centre fully complies with the international rules set by ISHMO (International Society for Mental Health Online).

Contact Info:

Email: [email protected]

Telephone: + 30 210 9849078 | + 30 694 4749834

 

Closed
Open hours today: 9:00 am - 2:00 pm
 • Monday

  9:00 am - 9:00 pm

 • Tuesday

  9:00 am - 9:00 pm

 • Wednesday

  9:00 am - 9:00 pm

 • Thursday

  9:00 am - 9:00 pm

 • Friday

  9:00 am - 9:00 pm

 • Saturday

  9:00 am - 2:00 pm

 • Sunday

  Closed

 • July 2, 2022 12:07 am local time

Contact Information
Location
Categories
Contact Business
 • No comments yet.
 • Add a review

  Stay in the Know

  Subscribe to Our Newsletter